• Date: 02/12/2017 20:30
  • Location: shima'ah Hebron mountain (Map)